Universal 0,8 x 2,5 m Počet produktov v kategórii: 11

Všeobecné podmienky : Pojazné lešenie ,ktoré prenajímame sú ľahké hliníkové systémové konštrukcie ,vybavené podlážkami,zábradliami a koliečkami. Ich montáž a demontáž je veľmi jednoduchá a rýchla. K montáži nie je potrebné žiadne náradie (prípadne iba vodováha). Aj keď je montáž jednoduchá ,podľa našich zákonov môžu lešenie  montovať a demontovať iba školený pracovníci (vlastniaci lešenársky preukaz). Prenájom lešenia sa učtuje na dni. Učtujeme aj víkendové dni ,pokial nie je dohodnuté inak.Za 1 deň prenájmu sa považuje :  prevzatie lešenia v čase od 7:30 do  16:00   a  vrátenie do 16:00 hod  toho istého dňa , alebo do 7:45 hod nasledujúceho dňa. Odber lešenia : Lešenie je možné si telefonicky, elektronicky rezervovať. Pri odbere lešenia  je nutné predložiť občiansky preukaz , prípadne výpis z obch. (živn.) registra , alebo iný doklad preukazujúci totožnosť . Taktiež  pri odbere lešenia požadujeme zloženie zálohy (kaucie) . Jej výška je uvedená v cenníku prenájmu. Lešenie  môžeme  podľa dohody  dopraviť na miesto určenia a zabezpečiť aj jeho vyzdvihnutie . Vrátenie lešenia : Lešenie je možné vrátiť v čase Po-Pia  od 7:30-16:00 hod. V prípade , že lešenie nie je  možné vrátiť v čase v akom bolo dohodnuté v zmluve o prenájme , je nutné telefonicky oznámiť zmenu . Prenájom lešenia je možné si telefonicky predĺžiť Lešenie požadujeme  vrátiť očistené . V prípade znečistenia  učtujeme  poplatok 3,3 € + DPH  za každý meter  výšky lešenia V prípade poškodenia , alebo straty dielov lešenia učtujeme  škodu podľa cenníka dielov          

Zobrazených 1 - 11 z 11 položiek