Debnenie prievlakov

Popis produktu
Cena  debnenia prievlakov je vypočítaná ako individuálna pre každý prípad. Pre zaslanie cenovej ponuky nám zašlite výkresovú dokumentáciu alebo nákres , ktoré potrebujete zašalovať. Ponuku vám spracujeme.

Viac informácii

K zadebneniu prievlaku  je potrebné : trojnožky , stojky , hlavy , 3S dosky nosníky a trojuholník  - maximo .

Stojku s krížovou hlavou uchytiť do trojnožky. Do hláv vložiť pozdĺžne nosníky na ktoré sa poukladajú priečne nosníky. Do nosníkov pribiť spodnú  debniacu dosku ku ktorej sa z obidvoch strán priloží bočná debniaca doska (dosky pred montážou natrieť odformovacím olejom). Na priečne nosniky umiestniť trojuholník s maximom – dotlačiť k bočnému debneniu ku ktorému sa doložil pozdĺžny nosník a dotiahnúť trojuholník maticou.

Podobné produkty