Obojstranné šalovanie vencov - prenájom

Popis produktu
Cena    debnenia vencov je vypočítaná ako individuálna pre každý prípad. Pre zaslanie cenovej ponuky nám zašlite výkresovú doku mentáciu alebo nákres múrov , ktoré potrebujete zašalovať. Ponuku vám spracujeme.

Viac informácii

Na šalovanie obojstranného venca zapožičiavame 3S dosky v dĺžkach 1,5 , 2 , 2,5m -výška 0,5m a šalovacie svorky.Kombinácia  rozmerov dosiek nám umožňuje čo najviac vyplniť priestor , ktorý je potrebné zašalovať a tým vytvoriť minimum dorezov . Na dopilenie ponúkame OSB dosky 22mm .Systém umožňuje  rýchle a jednoduché zhotovenie vencov, múrov, väčších prekladov, okených a dverových prekladov.

Spotrebný materiál:

odformovací olej , strečová folia , plastové klince na uchytenie styroduru ak sa veniec zatepluje

POSTUP:

1. Uloženie a poviazanie armovania

2. Natretie 3S dosiek  odformovacím olejom

3. Priloženie 3S dosiek  na múr v požadovanej  výške.

4. Stiahnutie múru šalovacou svorkou každých 75 cm

5. Naliať betón, poprípade vibrovať

6. Po 12 hodinách oddebniť, očistiť diely a z dosiek vybrať klince. ( klince max 63mm)

Montáž uľahčí nami vypracovaný kladačský plán.

  • Žiadne vŕtanie, radlovanie a pod.
  • Bleskové nastavenie  klinovým systémom 
  • Špeciálny profil zaisťuje vysokú pevnosť.
  • Svorky sú plynule nastaviteľné.
  • Nevzniká žiadny odpad čím sa znižujú náklady.
  • Veľká úspora času.
Podobné produkty