Debnenie vonkajšieho okraja dosky - Prenájom

Popis produktu
Cena   debnenia vonkajšej dosky je vypočítaná ako individuálna pre každý prípad. Pre zaslanie cenovej ponuky nám zašlite výkresovú doku mentáciu alebo nákres múrov , ktoré potrebujete zašalovať. Ponuku vám spracujeme.

Viac informácii

K zadebneniu vonkajšieho okraja  dosky je potrebné :   3S dosky  - maximo vzpera  - sťahovacia tyč a matice.. 3D debniace  dosky natrieť odformovacím olejom a  pribiť klincami  do steny na požadovanú úrovň výšky ( Klince max 63mm). Priložením Maximo   k stene  naznačiť miesto kde sa stena prevŕta a maximo sa dotiahne pomocou  sťahovacích tyčí a matiek .   Maximo vzpera vo vzdialenosti od seba cca 125cm.

Minimálna doba prenájmu zostavy je cca 3 - 4 dni. 

Podobné produkty