Montáž a demontáž fasádneho lešenia 1m2

Popis produktu
Cena  za montáž aj demontáž  lešenia  od 1,60€/m2 bez DPH

Viac informácii

Stavbu si zameriame , navrhneme riešenie - postup montáže a vypracujeme cenovú ponuku. Tieto služby ponúkame zdarma.

Podobné produkty