Dištančný pás - DISTA

Popis produktu
Kovové dištančné pásy Dista  slúžia ako dištančné prvky medzi vrchnou a spodnou výstužou základových, stropných dosiek a medzi vonkajšou a vnútornou výstužou stien .  Fixujú vzdialenosť medzi spodnou a vrchnou výstužou a udržujú ju v staticky správnej polohe . 

DAL050

Viac informáciiKÓDKRYTIEDĹŽKA
DAL05050mm2m
DAL07070mm2m
DAL09090mm2m
DAL100100mm2m
DAL120120mm2m
DAL130130mm2m
DAL150150mm2m

Slúžia ako podpora pre výstuž v tvare priehradovej konštrukcie, ktorá je ohnutá do tvaru hada. Vďaka tomu získava dištančný pás svoju stabilitu voči prevráteniu a zároveň aj vhodnú plochu pre uloženie ďalších vrstiev výstuže. Výhodou dištančných pásov je, že výstuž nie je v kontakte s povrchom debniacich dielcov, čím zabráni vzniku rušivých hrdzavých fľakov na povrchu pohľadového betónu. Dištančné pásy môžu byť použité aj pri prenose šmykových síl, napr, v pracovných škárach, v okrajoch stropných dosiek, v nadpražiach a pod. Vďaka malým priemerom prútov je možné dištančné pásy ohnúť do požadovaného tvaru. Dĺžka dištančných pásov je 2 metre a sú vyrobené z ocele Bst 500 podľa ÖNORM B 4200 časť 7. Dištančné pásy Dista spĺňajú parametre s ú certifikovaným produktom. Pri použití kvalitnej Disty dokážete zamedziť opravám pokládky výstuže pokiaľ by došlo k jej pretlačeniu! Spotreba je približne 1 kus na m2.

Výhody dištančných pásov:

-          Sú použiteľné pre prútovú výstuž i pre betonárske siete

-          Subtílna priehradová konštrukcia

-          Nie sú cudzím telesom v betóne (ten istý materiál ako výstuž)

-          Nízka hmotnosť 

Návod na použitie:

Dištančné pásy kladieme na spodnú výstuž, pričom spotreba je približne 1 kus na m2. Na rozmiestnené dištančné pásy kladieme vrchnú výstuž. Pri betonáži kladieme dôraz na dôkladné obalenie dištančných pásov betónom (vibrovanie a zhutnenie). Neodporúčame dištančné pásy klásť s príliš veľkými medzerami, nakoľko môžu vzniknúť miesta s pretlačenou výstužou a tom prípade je nutné dištančné pásy vymeniť, čo so sebou prináša ďalšie dodatočné náklady. Pre dosiahnutie optimálnej kvality monolitických konštrukcií dodržujte prosím pri pokládke naše odporúčania.

Podobné produkty