Betónová rúrka

Popis produktu
Betónová dištančná rúrka sa používa  na zabezpečenie hrúbky betónovej steny pri betonáži .

BR22125

Viac informácii

KÓDPRIEMERDĹŽKA
BR2212522mm1250mm

Betónová dištančná rúrka sa používa na zabezpečenie hrúbky betónovej steny pri betonáži. Slúži nielen ako upínač na kotevné tyče, ale aj ako zabezpečenie pre rozostup debnenia počas betónovania. Je vyrobená z vláknocementu a vďaka svojej rozpernosti spĺňa štandardy použitia pri vodotesných ale aj plynotesných stavbách s prihliadnutím na protipožiarne štandardy. Jej použitie je vhodné aj pri stavbách, ktoré si vyžadujú použitie vodotesného betónu, napr. pri nádržiach, čističkách odpadových vôd a pod. Betónová rúrka sa zvyčajne utesňuje pomocou betónovej zátky a špeciálneho lepidla. Pri použití betónovej zátky v kombinácií s vodotesným betónom je potrebné prilepiť betónovú zátku podľa požiadaviek DIN 1045 odporúčaných pre vodotesný betón.


Návod na zabudovanie:
 

Betónové dištančné rúrky bývajú obvykle zabudované, preto je vhodné ich pred betónovaním navlhčiť (napr. vložením do vody), aby sa zabezpečila konzistentnosť s betónom.

Pred zabudovaním dištančných rúrok je potrebné rozhodnúť, či bude výsledkom pohľadová alebo klasická betónová stena. Podľa toho zvolíme buď kónus alebo tesniacu krytku.

Postup:

Na kotevnú tyč, ktorá spája dielce stenového debnenia, nasunieme betónovú rúrku.

Pri betónovaní sa musí dbať na kompletné obalenie rúrky betónom (vibrovanie a zhutnenie).

Po oddebnení môžeme dištančné rúrky uzavrieť.

Otvor dištančných rúrok dôkladne vyčistíme pomocou čistiacej kefy (od prachu, oleja a ostatných nečistôt)

Na uzavretie dištančných rúrok použijeme jednozložkové, prípadne dvojzložkové  lepidlo

Dištančné rúrky môžeme uzavrieť aj vo vlhkom stave.

Prvú zátku natrieme lepidlom a potlačíme ju cca. 10 mm do rúrky.

Druhú zátku taktiež natrieme lepidlom a pritlačíme do otvoru na prvej zátke, kým nie je zatlačená úplne v stene (prebytočné lepidlo očistíme).

Po 3-4 hodinách uzavrieme odľahlú stranu rovnakým spôsobom.

Podobné produkty